Print

Uw financiële bijdrage is zeer welkom!!!
Doel van Running for Turner is het vergroten van de naamsbekendheid van het syndroom van Turner. Door het ontwikkelen van foldermateriaal en het strategisch verspreiden (op scholen, consultatiebureau’s, wachtkamers) wordt Turner onder de aandacht van een breed publiek gebracht. In 2012 is er een brochure “Een boekje open over Turner” ontwikkeld en ter beschikking gesteld aan Running for Turner voor verspreiding. Naast algemene voorlichting is ook behoefte gebleken aan specifieke voorlichting voor patiënten, ouders en hulpverleners. Te denken valt aan “hoe vertel ik het mijn kind” en “omgang met behandelingen”. Het delen van eigen ervaringen en het putten uit ervaringen van lotgenoten zou, blijkens onderzoek, zeer waardevol zijn. Nagedacht wordt over hoe hier vorm aan gegeven kan worden. Een ander doel is bijdrage aan onderzoek. Door mijn eigen ervaring gaat mijn aandacht uit naar kinderwens bij Turner in alle aspecten (eiceldonatie, zwangerschap, erfelijkheid) en naar vroegdiagnostiek van Turner.

Uw donatie kunt u doen op rekening NL38 RBRB 0964 8474 85 ten name van Running for Turner.

Op deze site kunt u mijn persoonlijke verhaal lezen en de voortgang volgen van mijn sportieve voorbereiding. Ook kunt u altijd contact met mij opnemen met vragen of suggesties.

Ik ga hard lopen. Helpt u mee?

Sportieve groet,

Lisette van Kesteren, Running for Turner