Om het werk van Turner Contact Nederland te steunen is er een speciale rekening geopend. Alle bijdragen ter ondersteuning van hun werk zijn welkom op de volgende bankrekening: SNS Regiobank Bunnik NL38 RBRB 0964 8474 85 t.n.v. Running for Turner. De teller stond op 12 september 2011 op € 9965,27! (Dit is het actueel ontvangen bedrag op de rekening, dus exclusief toezeggingen en bedragen van sponsoren die per kilometer een bedrag doneren.)

 

Alle sponsoren van harte bedankt!Over Running for Turner

U kunt ons helpen!