Het is nog geen jaar, maar het lijkt al een eeuwigheid geleden, dat ik in New York stond te trappelen aan de start van mijn eerste marathon. En wat voor één. De marathon der marathons. Terwijl ik mijn hardloopschoenen aantrek, voel ik een rilling door mij heen trekken bij de herinnering aan mijn finish. Dat ene moment, die ene stap over de streep, die de climax markeerde van een lange, intensieve en geweldige ervaring. Terwijl ik door de achterdeur naar buiten stap, knipper ik met mijn ogen tegen de avondzon. Drie uur en drie kwartier. De boog is gespannen, mijn pijlen zijn gericht op Berlijn 2011.

 

Running for Turner is een succes geworden. Terugkijkend ben ik nog steeds een tikje verrast, en natuurlijk ook best trots, dat ik met mijn verhaal veel aandacht voor Turner heb weten te vragen via bekende en goed gelezen maandbladen. De uitzending op SBS6 heeft heel veel positieve reacties opgeleverd. Slagroom op de taart was de reactie van Sylvia Toth, de bekende zakenvrouw. Ik was, en ben nog steeds, diep geraakt door haar persoonlijke betrokkenheid. Op zich is de New York Marathon “gewoon” 42 km rennen. De ambiance van het evenement en de indrukwekkende, overweldigende metropool, die New York is, zijn op zichzelf al ingrediënten voor een ongekende beleving en daarom ook de perfecte manier om mijn persoonlijke initiatief Running for Turner te beklinken. Noëlle is mijn passie, mijn drijfveer om iets goeds te doen. Vanaf het begin van het project heb ik veel twijfels gehad. Is het goed om Noëlle in de schijnwerpers te zetten? Ben ik in staat om zo’n project vorm te geven? Hoe organiseer je eigenlijk een sponsorloop? Hoe interesseer je media voor je verhaal? Ik ben van nature een doorzetter, maar zonder Noëlle als hart van mijn goede bedoelingen was ik ofwel sneller tevreden geweest met mindere resultaten, ofwel moedeloos verdwaald tussen de bomen, waar ik het bos niet meer in zag. Zij heeft mij steeds dat extraatje gegeven. Toen ik met haar moest praten, omdat ik wilde, dat ze van mij zou horen, dat ze later geen kinderen zou krijgen. Toen zij trots achter op de fiets mij aanmoedigde tijdens mijn trainingen. Toen ze samen met mij het schoolproject “groeien, hoe doe je dat?” presenteerde voor haar eigen klasgenootjes en de rest van de school. Toen ze mij heldhaftig succes wenste op Schiphol, omdat ze zelf niet met haar moeder mee kon naar de finish van New York. Gedurende de gehele uitvoering van het project en gedurende de hele 42 km heeft Noëlle mij gedragen en geduwd, waar dat nodig was. En ik heb haar gedragen, in mijn buik, in mijn hart, in het hart van alles wat ik gedaan heb voor Running for Turner, en over de finish in New York. Mijn eerste marathon was haar eerste marathon. Zij was de oorzaak en de reden van de intensieve en geweldige ervaring…

 

Over de besteding van de opbrengst is goed nagedacht. Een belangrijke doelstelling van Running for Turner is vroegdiagnostiek van het syndroom van Turner. Hoe vroeger de diagnose bekend is, des te sneller kan gestart worden met adequate therapie, waardoor de kans op “normale” groei en ontwikkeling groter wordt. Om de kans op vroegdiagnose te vergroten is het belangrijk, dat Turner onder de aandacht gebracht wordt op de plaatsen, waar diagnoses gesteld kunnen worden. In eerste instantie valt te denken aan verloskundigenpraktijken en consultatiebureau’s. De nieuwe map over het syndroom van Turner is een overzichtelijk naslagwerk, inmiddels beschikbaar voor leden van TCN. De productie en distributie van deze mappen kost geld. Op basis van de doelstelling om vroegdiagnose te stimuleren zal een project geformuleerd worden om met het beschikbare budget een zo groot mogelijk rendement te behalen, bv door onderhandelingen over lagere kosten, strategische distributie, kostenreductie door sponsoring. Het ongeslepen raamwerk is ontstaan en moet nog gepolijst worden. Ik houd jullie op de hoogte…

 

Running for Turner gaat door. Het oorspronkelijke plan was, om New York centraal te stellen in een sponsorproject. Maar door aanhoudende vragen en interesse uit mijn omgeving lijkt het mij een uitdaging om het project door te laten lopen. Het afgelopen jaar heb ik niet dezelfde tijd en intensiteit kunnen vrijmaken om gelden te werven en media-aandacht te genereren als ik heb gedaan voor New York. Berlijn is een prachtige marathon, een prima uithangbord voor Running for Turner. Studie, een nieuwe, fulltime baan en de voorbereiding op de marathon zijn onmogelijk te combineren met optimaal rendement uit Running for Turner. Langzamerhand ontstaan er wel weer nieuw ideeën en ik ben ook alweer nieuwe contacten aan het leggen, maar belangrijke mijlpalen zullen voor Berlijn niet meer behaald worden.

 

Ik heb veel mensen te bedanken voor de steun en de bijdrage aan Running for Turner, aan het onderzoek voor mijn studie en voor alle goede contacten, die ik heb mogen leggen voor een goed doel. Voor nu heel erg bedankt, maar ik zal jullie in de toekomst vast nog nodig hebben.

 

Warme groet,

 

LisetteOver Running for Turner

U kunt ons helpen!